Home WORDPRESS PLUGIN Cách thêm thanh tìm kiếm vào menu trong WordPress

Cách thêm thanh tìm kiếm vào menu trong WordPress

by Admin

Bạn có muốn thêm thanh tìm kiếm vào menu điều hướng WordPress của mình không? Biểu mẫu tìm kiếm có thể thực sự hữu ích để người dùng của bạn tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm trên trang web của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm thanh tìm kiếm vào menu WordPress của bạn.

Tại sao bạn nên thêm một thanh tìm kiếm trong menu?

Thanh tìm kiếm giúp người dùng dễ dàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm mà không cần cuộn đến tất cả các trang.

Nếu bạn thêm thanh tìm kiếm vào menu điều hướng trên cùng, thì thanh tìm kiếm sẽ xuất hiện trên tất cả các trang hiển thị menu và người dùng của bạn có thể dễ dàng tìm kiếm tất cả nội dung trên trang web của bạn.

Có nhiều plugin tìm kiếm mà bạn có thể sử dụng để thêm thanh tìm kiếm vào trang web của mình. Hãy xem cách thêm thanh tìm kiếm vào menu WordPress của bạn.

Thêm thanh tìm kiếm vào menu WordPress

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Add Search to Menu. Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi về cách cài đặt plugin WordPress.

Khi kích hoạt, bạn cần phải đi tới Cài đặt »Thêm trang tìm kiếm vào menu trong khu vực quản trị WordPress của bạn để định cấu hình thanh tìm kiếm cho menu của bạn.

Trên trang này, bạn cần chọn menu nơi bạn muốn thêm thanh tìm kiếm. Danh sách các menu (Menu chính và Menu Liên kết Mạng xã hội) thuộc về mẫu WordPress của bạn. Nếu bạn thay đổi mẫu của trang web của mình, thì danh sách sẽ được tự động cập nhật với các menu có sẵn từ mẫu của bạn.

Sau khi được chọn, thanh tìm kiếm sẽ được thêm vào menu điều hướng của bạn. Bạn có thể xác định các loại bài tìm kiếm, kiểu dáng tìm kiếm, tiêu đề menu tìm kiếm, quản lý hiển thị di động cho tìm kiếm và hơn thế nữa. Các cài đặt này cũng sẽ giúp kiểm soát kết quả tìm kiếm cho người dùng của bạn.

Sau đó, bạn có thể truy cập trang web của mình để xem thanh tìm kiếm trong menu điều hướng WordPress.

Trên trang này, bạn cần chọn menu nơi bạn muốn thêm thanh tìm kiếm. Danh sách các menu (Menu chính và Menu Liên kết Mạng xã hội) thuộc về mẫu WordPress của bạn. Nếu bạn thay đổi mẫu của trang web của mình, thì danh sách sẽ được tự động cập nhật với các menu có sẵn từ mẫu của bạn.

Sau khi được chọn, thanh tìm kiếm sẽ được thêm vào menu điều hướng của bạn. Bạn có thể xác định các loại bài tìm kiếm, kiểu dáng tìm kiếm, tiêu đề menu tìm kiếm, quản lý hiển thị di động cho tìm kiếm và hơn thế nữa. Các cài đặt này cũng sẽ giúp kiểm soát kết quả tìm kiếm cho người dùng của bạn.

Sau đó, bạn có thể truy cập trang web của mình để xem thanh tìm kiếm trong menu điều hướng WordPress.

Related Posts

Leave a Comment